Vår marknad

Regionen har vuxit mycket snabbt under det senaste decenniet. Trots den senaste inbromsningen, till följd av den globala finanskrisen, tror vi att Östeuropa växer snabbare än Västeuropa och att ”komma ifatt”-processen fortsätter. EU liksom institutionella reformer bidrar till en stadigt ökande politisk stabilitet vilket banar väg för varaktig tillväxt. Företagsvänliga reformer och fördelaktiga skattesystem gynnar investerare och konsumtion.

Den globala finanskrisen som bredde ut sig hösten 2008 har i sig också varit en drivkraft för snabbare reformer, konsolidering och nödvändiga investeringar.

Blickar mot EU

Många östeuropeiska nationer är redan medlemmar i EU. Samtidigt är det långt kvar innan BNP-nivåerna och levnadsstandarden i dessa länder når samma nivå som i resten av Europa. EU-medlemskapen har också satt igång en viktig förändringsprocess, där nästa steg är införandet av euro. Fler och fler länder närmar sig EU-anslutning och deras konvergens driver deras ekonomier och finansmarknader framåt.

Som för alla andra marknader är det omöjligt att veta vad som väntar i framtiden. Men vi anser att de östeuropeiska marknaderna är alltför intressanta för att bortse ifrån.