Portfölj

Summa Per aktie
Substansvärde
Summa kortfristiga placeringar
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Portföljen den 31 december 2016
  Substansvärde 31 december 2016 , MEUR Substansvärde per aktie 31 december 2016, EUR % Andel av NAV Substansvärde 31 december 2015, MEUR Värdeförändring per aktie jan-dec 2016, %
Private equity          
Melon Fashion Group 42,9 1,67 17,3 26,5 62,6
Trev-2 Group 5,7 0,22 2,3 6,2 -3,6
Summa private equity 48,6 1,90 19,6 32,7 50,0
   
Fastigheter          
3 Bures 30,4 1,19 12,3 27,6 1,0
East Capital Baltic Property Fund II 27,8 1,09 11,2 26,8 0,3
East Capital Baltic Property Fund III 8,8 0,35 3,6 3,3 5,9
Summa fastigheter 67,1 2,62 27,1 57,7 1,3
   
Noterade tillgångar          
East Capital Deep Value Fund 28,7 1,12 11,6 40,3 7,7
Komercijalna Banka Skopje 10,7 0,42 4,3 8,6 17,5
Summa noterade tillgångar 39,4 1,54 15,9 48,9 9,9
   
Kortfristiga placeringar          
East Capital Frontier Markets Fund 10,2 0,40 4,1 31,1 5,4
Andra kortfristiga placeringar 1,5 0,06 0,6 73,2 3,2
Kortfristiga placeringar 11,7 0,46 4,7 104,3 3,5
Likvida medel 83,5 3,26 33,7 10,5  
Summa kortfristiga placeringar 95,2 3,72 43,1 114,8  
   
Summa portföljen 250,2 9,77 101,1 254,2  
   
Övriga tillgångar och skulder, netto -2,7 -0,11 -1,1 -0,6  
Substansvärde 247,6 9,67 100,0 253,6 10,7
 
 
 
1 EUR = 9,58 SEK den 31 december 2016. Källa: Reuters