Om East Capital Explorer

I november 2007 öppnade vi en ny dörr till att investera i Östeuropa genom att notera East Capital Explorer på Stockholmsbörsen. Därmed gjorde vi svåråtkomliga investeringar i Östeuropa lättillgängliga för en bredare målgrupp av investerare.

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag, och vårt huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.

East Capital Explorer ger tillgång till:

En ekonomiskt dynamisk region

Ekonomisk integration med Västeuropa och stark inhemsk efterfrågan är de främsta drivkrafterna för tillväxt. Man räknar med att Östeuropa kommer att växa dubbelt så snabbt som Västeuropa under de närmaste fem åren

Attraktiva sektorer

Vi fokuserar på sektorer som drar nytta av stark inhemsk efterfrågan och som vi bedömer har de bästa förutsättningarna för långsiktig tillväxt såsom detaljhandel, konsumentvaror, finans och fastigheter

En unik portfölj

East Capital Explorer ger huvudsakligen en exponering mot svåråtkomliga små och medelstora östeuropeiska företag med hög tillväxtpotential. Vid utgången av 2015 bestod portföljen till 49 procent av private equity och till 28 procent av fastigheter