Välkommen till East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.

Rapporter

Läs mer


Kommande händelser

Läs mer